Helsenorsk for deg!

„Centric Care Lietuva“ kartu su Cecilie Lønn organizuoja specializuotus norvegų kalbos kursus slaugytojams darbui Norvegijoje!

Liudmila Gerasimova Personalo vadovė

„Centric Care Lietuva“ nuo 2014 metų organizuoja norvegų kalbos kursus slaugytojams. Per savo ilgametę darbo patirtį pastebėjome, kad norint pasiekti geriausių rezultatų, reikia naudoti vieną susistemintą mokomąją medžiagą. Todėl pradėjome bendradarbiauti su Cecilie Lønn, viena žymiausių norvegų dėstytojų ir rašytojų, su kurios pagalba buvo sukurtas naujas konceptas slaugytojams mokytis norvegų kalbos!

„Helsenorsk for deg!“„Norvegų kalba sveikatos sektoriaus darbuotojams“ – visiškai nauji internetiniai norvegų kalbos kursai, kuriems sukurta speciali mokomoji knyga. Ji skirta tiems, kurie jau dirba arba ketina dirbti Norvegijos sveikatos sistemoje. „Helsenorsk for deg!“ ideali medžiaga medicinos darbuotojams, norintiems greitai ir efektyviai išmokti norvegų kalbos.

„Centric Care Lietuva“ kombinuoja dėstytojo valandas auditorijoje su internetiniais kalbos kursais pagal „Helsenorsk for deg“ programą tam, kad suteiktų optimaliausią rezultatą slaugytojams, norintiems išmokti norvegų kalbą.

Kursų turinys susijęs su sveikatos temomis – specialus žodynas, situacijų aprašymai, medicinos tematika ir t.t. Kursuose daug dėmesio skiriama sisteminiam gramatikos mokymuisi.

Kursai yra labai intensyvūs  – jų metu įgyjamos A1-B2 lygių žinios:

  • išklausius A1-A2 lygio kursus, galima atlikti norvegų kalbos A1-A2 lygio testą;
  • baigus B1 lygio kursą, atliekamas norvegų kalbos A2-B1 lygio testas;
  • užbaigus visus kalbos kursus, atliekamas B1-B2 lygio norvegų kalbos testas arba Bergeno egzaminas.

Kursai trunka 23 ypač intensyvias mokymosi savaites, per kurias baigiami 23 skyriai. Kadangi visi mokomės skirtingai, todėl tikslui pasiekti gali prireikti daugiau ar mažiau laiko. Kursuose įgyjamos žinios padės pasiekti norvegų kalbos B2 lygį.

Kursai parengti sistemiškai: juos sudaro knyga „Helsenorsk for deg!“ ir kursai internetu, kurių metu vyksta vaizdo mokymai, pateikiami garso įrašai, skaitmeninės užduotys, klausymo pratimai ir kartojimo testai. Su gramatika supažindinama palaipsniui, palengva sunkinant jos lygį.

Cecilie Lønn –  atsakinga už interneto kursus ir knygą „Helsenorsk for deg!“. Autorė anksčiau yra parengusi ne vieną knygą, kurią išleido „Fagbokforlaget“ (Vadovėlių leidykla).