Helsenorsk for deg!

„Centric Care Lietuva“ kartu su Cecilie Lønn organizuoja specializuotus norvegų kalbos kursus slaugytojams darbui Norvegijoje!

Liudmila Gerasimova Personalo vadovė

„Centric Care Lietuva“ nuo 2014 metų organizuoja kalbos kursus slaugytojams. Vykdydami veiklą pamatėme, kad norėdami pasiekti geriausių rezultatų, turime naudoti vieną konkrečią medžiagą vietoje daug skirtingos mokymosi medžiagos. Todėl pradėjome bendradarbiauti su Cecilie Lønn, viena žymiausių norvegų dėstytojų ir rašytojų, su kurios pagalba buvo sukurtas naujas konceptas slaugytojams mokytis norvegų kalbos!

Helsenorsk for deg!“ („Norvegų kalba sveikatos sektoriaus darbuotojams“) – tai nauji internetiniai kalbos kursai su nauja, susisteminta, kursams pritaikyta mokomąja knyga. Ji skirta asmenims, kurie jau dirba arba ketina dirbti Norvegijos sveikatos sistemoje. „Helsenorsk for deg!“ tinka medicinos darbuotojams, norintiems greitai ir efektyviai išmokti norvegų kalbą.

„Centric Care Lietuva“ kombinuoja dėstytojo valandas auditorijoje su internetiniais kalbos kursais pagal „Helsenorsk for deg“ programą tam, kad suteiktų optimaliausią rezultatą slaugytojams, norintiems išmokti kalbą.

Kursų turinys susijęs su sveikatos temomis: žodyno parinkimas, situacijų aprašymas, tekstai, temų pasirinkimas ir t. t. Kursuose daug dėmesio skiriama sisteminiam gramatikos mokymuisi.

Kursai yra labai intensyvūs, jų metu įgyjamos A1-B2 lygių žinios. Išklausę A1-A2 lygio kursų, gali atlikti norvegų kalbos A1-A2 lygio testą. Baigusieji B1 lygio kursą gali atlikti norvegų kalbos A2-B1 lygio testą. Baigusieji visus kursus gali atlikti B1-B2 lygio norvegų kalbos testą arba laikyti vadinamąjį Bergeno testą. Kursų trukmė – 23 ypač intensyvios mokymo savaitės (per jas baigiami 23 skyriai). Visi kursų dalyviai yra skirtingi, todėl tikslui pasiekti atitinkamai gali prireikti daugiau ar mažiau laiko. Kursuose įgyjamos žinios padės pasiekti norvegų kalbos B2 lygį.

Kursai parengti sistemiškai: juos sudaro knyga „Helsenorsk for deg!“ ir kursai internetu, kurių metu vyksta vaizdo mokymai, pateikiami garso įrašai, skaitmeninės užduotys, klausymo pratimai ir kartojimo testai. Su gramatika supažindinama palaipsniui, palengva sunkinant jos lygį.

Cecilie Lønn –  atsakinga už interneto kursus ir knygą „Helsenorsk for deg!“. Autorė anksčiau yra parengusi ne vieną knygą, kurią išleido „Fagbokforlaget“ (Vadovėlių leidykla).